‘Your own song’

IMG_0821

Toen ik begon met Zin & Zen was mijn missie duidelijk en vloeide alles vanzelf.  Ondertussen is er zoveel veranderd voor mij persoonlijk dat mijn professionele missie niet kon achterblijven. Alleen ging de inwendige evolutie sneller dan de professionele expressie ervan. Het feit dat ik verschillende rollen heb (therapeut, trainer, coach) en dus verschillende verantwoordelijkheden en doelgroepen, droeg ook niet bij aan de coherentie. Aan inspiratie was er geen gebrek maar zonder duidelijke richting was het op Facebook eerder: Zin & Zootje.

Zin&Zen-quotes-wind

Door een bijzondere samenloop van omstandigheden kwam ik enkele weken geleden in Budapest terecht voor een Oneness-dag rond visie  (onder leiding van Monika Fitos). Dat was nu net de doorbraak die de sluimerende evolutie nodig had en het is niet toevallig dat ik dit op moederdag wil delen.

  • De visie van Zin & Zen is helderder:

Ik wil mensen helpen die vreugdevoller en intenser willen leven, meer in hun kracht willen staan en succesvoller willen zijn maar niet weten hoe, mensen die vergeten zijn hoe goed hun diepste kern, hun ware natuur is, die zichzelf niet helemaal kunnen zijn of niet alles uit het leven kunnen halen wat er in zit.  Ik weet dat dit kan door een sterke verbinding te hebben met ons hogere Zelf / het Goddelijke / de universele energie.

Ik vind dit belangrijk omdat ik aan den lijve heb ervaren hoe verrijkend dit is voor mijn eigen leven. En bovendien ben ik ervan overtuigd dat ik die ‘opdracht’ gekregen heb van mijn broer vlak voor hij stierf. En daar ben ik heel dankbaar voor. De tijd is aangebroken om mijn opdracht op te pakken. Voorheen hielp ik ook al om beweging te brengen waar mensen vast zitten. Maar nu is het tijd om ‘all the way’ te gaan, zodat we allemaal vanuit de verbinding met een bron in het leven kunnen staan en ons niet meer afgescheiden moeten voelen. Als meer mensen genieten, verdwijnen conflicten.

  • De essentie van Zin & Zen blijft:

Het integrale, inclusieve beeld: een brede, verbindende én-én-kijk die psychologische kennis kan verbinden met hedendaagse spiritualiteit op een heldere toegankelijke manier waarin zowel wetenschappers, filosofen, priesters als atheïsten zich thuis kunnen voelen (over de inclusieve benadering van Spirit binnenkort meer).

  • De inspiratie van Zin & Zen (via Facebook) zal een nieuwe look krijgen.

Zin&Zen-quotes-vision2

Wie herinnert zich deze oefening nog : one-minute oefening: Ik ben goed? Recent vond ik het volledigere verhaal terug. Voel zelf hoe dit hier perfect bij aansluit.

There is a tribe in Africa where the birth date of a child is counted not from when they were born, nor from when they are conceived but from the day that the child was a thought in its mother’s mind. And when a woman decides that she will have a child, she goes off and sits under a tree, by herself, and she listens until she can hear the song of the child that wants to come. And after she’s heard the song of this child, she comes back to the man who will be the child’s father, and teaches it to him. And then, when they make love to physically conceive the child, some of that time they sing the song of the child, as a way to invite it. And then, when the mother is pregnant, the mother teaches that child’s song to the midwives and the old women of the village, so that when the child is born, the old women and the people around her sing the child’s song to welcome it. And then, as the child grows up, the other villagers are taught the child’s song. If the child falls, or hurts its knee, someone picks it up and sings its song to it. Or perhaps the child does something wonderful, or goes through the rites of puberty, then as a way of honoring this person, the people of the village sing his or her song. In the African tribe there is one other occasion upon which the villagers sing to the child. If at any time during his or her life, the person commits a crime or aberrant social act, the individual is called to the center of the village and the people in the community form a circle around them. Then they sing their song to them. The tribe recognizes that the correction for antisocial behavior is not punishment; it is love and the remembrance of identity. When you recognize your own song, you have no desire or need to do anything that would hurt another. And it goes this way through their life. In marriage, the songs are sung, together. And finally, when this child is lying in bed, ready to die, all the villagers know his or her song, and they sing—for the last time—the song to that person. You may not have grown up in an African tribe that sings your song to you at crucial life transitions, but life is always reminding you when you are in tune with yourself and when you are not. When you feel good, what you are doing matches your song, and when you feel awful, it doesn’t. In the end, we shall all recognize our song and sing it well. You may feel a little warbly at the moment, but so have all the great singers. Just keep singing and you’ll find your way home.  (Author unknown)

Ik prijs me gelukkig dat ook ik omringd wordt door een stam (al of niet fysiek dichtbij) die mij zo nu en dan aan mijn eigen song herinnert.  En dat ik de connectie met het Goddelijke heb hervonden om mij aan mijn Song (met grote letter) te herinneren. Ik hoop dat Zin & Zen dit op zijn beurt aan anderen kan schenken.

Winnie

met Zin & Zen